Handelsbetingelser og privatlivspolitik

Handelsbetingelser og privatlivspolitik

Handelsbetingelser

VK Production

VK@vitakorsgaard.dk

2400 København

CVR: 42494518

Sidst opdateret: 18-01-2022

 

Booking og aftale

Ved booking accepterer kunden de gældende handelsbetingelser for Vita Korsgaard. 

 • Datoen sikres, når bookinggebyret er modtaget.
 • Bookinggebyret udgør altid 25-50% af opgavens pris (tilkøb foretaget efter sessionen medregnes ikke i bookinggebyret), og dette modregnes ved den endelige betaling.
  • Restbeløbet for den fulde betaling tilbagebetales ikke hvis kunden må aflyse eller udsætte aftalen, men det kan overføres til en ny aftale, hvis der aflyses senest 1 måned forinden (ved bryllupper er fristen 3 måneder).
 • Aftalen (fremsendes enten som .word, .pdf eller mail) sikrer detaljer som varighed af dækning, pris mv., og fremsendes når tilbuddet er godkendt af kunden. 
  • I tilfælde af der ikke der ikke udarbejdes kontrakt, er det de til enhver tid gældende handelsbetingelser på Vita Korsgaards hjemmeside er afgør aftale vilkårerne. 

Betaling af restbeløb

 • Restbeløb skal indbetales senest 24 timer efter afholdelse af session.
 • Der arbejdes ikke på billeder før hele beløbet er modtaget.

Aflysning og forsinkelse

Aflysning

 • Hvis Vita Korsgaard må aflyse, kan aftalen flyttes til en anden dag, eller kunden kan få refunderet booking gebyret.
 • Vita Korsgaard vil gøre sit bedste for at finde en afløser, men er i sidste ende ikke ansvarlig for at finde en anden fotograf til datoen. 

Force majure

 • VK Production kan aflyse eller afbryde sessionen ved force majeure, hvorved forstås krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatestrofer eller lignende hændelser.
 • Ved force majeure er VK Production forpligtet til hurtigst muligt at underrette kunden herom. Der tilkommer ikke kunden godtgørelse eller tilbage betaling af det indbetalte beløb.

Forsinkelse

Forsinkelse uden varsel

 • Ved forsinkelse på mere end 30 minutter uden varsel, vil VK Production kunne aflyse aftalen, og kunden opkræves vil blive opkrævet det aftalte vederlag som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Varslet forsinkelse

 • Ved varslet forsinkelse, vil forsinkelsen blive påregnet fakturaen, eller sessionen vil blive forkortet med samme tid, kunden er forsinket.

Billeder

 • Rå-filer kan hverken købes eller forlanges udleveret.
  • Til udvælgelse af materiale bliver kunder forvist et prøvebillede/video (en jpg/mp4 version af det originale. materiale med vandmærke over), alene med formål om at udvælge billeder/video til redigering.
 • Leveringstid er 14 dage medmindre andet er aftalt. De 14 dages beregnes fra den dag, billederne er blevet udvalgt af kunden.
  • Længere levertingstid kan forekomme, ved død eller alvorlig sygdom i nær familie for Vita Korsgaard.

Rettigheder

 • Fotograf Vita Korsgaard ejer til enhver tid ophavsrettighederne til billederne jf. ophavsretsloven.
 • Kunden ejer brugsretten til anvendelse på egne digitale og sociale medier, samt tryk i privat sammenhæng – medmindre andet er aftalt skriftligt eks. med henblik på brug til pressen.

Videredistribution til tredjepart er ikke tilladt

 • Billederne må ikke bruges eller videregives i kommerciel sammenhæng eks. til make-up-artist, stylist mv, uden skriftlig tilladelse fra Vita Korsgaard.
 • Ved uretmæssig brug af materiale fra Vita Korsgaard vil VK Production uden yderligere varsel fremsende en faktura svarende til vederlag samt 100% godtgørelse.
 • Det gælder ligeledes for uretmæssig brug af billeder med vandmærke.

Kundens forpligtelser

 • Det er kundens ansvar at sikre, at detaljer i fotoaftalen er korrekte og matcher det ønskede.
 • Det er kundens ansvar at udvælge lokationer til fotografering og indhente nødvendige tilladelser.
 • Lokationer skal godkendes af fotografen på forhånd.

Fortrydelsesret

Billeder hos mig er bestillingskøb, og dermed en vare der er specielt fremstillet til kunden, hvilket betyder der ikke er fortrydelsesret på dine køb.

Privatlivspolitik

Det er forudsat, at du som kunde eller samarbejdspartner hos VK Production afgiver visse personlige oplysninger.

Hos VK Production behandler vi dine persondata i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

 

Følgende data indsamles

VK Production gemmer almindelige personoplysninger om dig, som du afgiver til os.

Eksempler på denne type data kan være:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail og CVR-nummer.
 • Oplysninger du deler med os via sociale medier enten via din profil eller beskedsystemet på den pågældende tjeneste.

 

Anvendelse af de indsamlede data

De indsamlede data anvendes med formålet om at føre journal med henblik på at yde den bedst mulige behandling og med formålet om at kunne være i kontakt med den pågældende kunde.

 

Sådan opbevares data

Informationer opbevares på VK Productions computer og her tilhørende eksterne harddisk.

VK Production anvender alene indsamlede oplysninger i forbindelse med fotosessioner eller lignende opgaver.

Det er nødvendigt for at levere det aftalte materiale, for VK Production midlertidigt at anvende kontaktoplysninger (som e-mail) og selve materialet hos trejdepartstjenester. Det vil typisk ske, når det digitale produkt skal leveres, at VK Production vil benytte en online tjeneste til at sende pågældende materiale.

 • Ved opgaver som fotografen ikke må bruge billeder fra, slettes billederne fra egne servere efter senest 6 måneder, men kontrakt/detaljer om aftale og kontaktoplysninger opbevares med henblik på at dokumentere aftale, og mulighed for at kontakte kunden vedrørende sessionen.
 • Råfiler der ikke anvendes slettes umiddelbart efter materialet er afleveret og godkendt af kunden, mens at det færdigbehandlet materiale bevares op til 12 måneder efter opgaven med henblik på at kunne gensende materiale til kunder, hvis dette går tabt (inden for de første 12 måneder). 
 • Materiale der er godkendt til at må anvendes som del af portefølgen for Vita Korsgaard, VK Production, opbevares op til 3 år medmindre andet er aftalt. 

 

Videregivelse af oplysninger

VK Production videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i Vita Korsgaard privatlivspolitik, eller hvad der er indgået af aftale med dig som kunde.

VK Production kan videregive dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til at videregive- og eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan således også ske efter anvisning fra en domstol eller anden myndighed.  

 

Dine rettigheder

Du kan kontakte Vita Korsgaard, hvis du ønsker at vide, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, eller hvad vi anvender dem til. Det er ligeledes muligt at få oplyst, hvor længe dine data opbevares hos os.

Ønsker du at få rettet eller slettet dine data, skal du kontakte Vita Korsgaard, som ved først givne mulighed vil undersøge muligheden for at efterkomme dine ønsker i den forbindelse. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til VK Production, hvori du skal oplyse, hvorledes du mener unøjagtigheden består, og hvordan du ønsker dem rettet. Trækker du dit samtykke, således vi fjerner dine oplysninger, kan de ikke fremskaffes igen. 

 

Klagemulighed til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet

VK Production er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Vita Korsgaard, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk 

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen